Posts

Komen jouw Google Ads campagnes beter uit de crisis?

Zijn we er bijna? Intussen zijn we al enkele maanden in deze coronacrisis die ons vooral heeft doen inzien dat niets vaststaat en dat alles aanpasbaar is. Op alle vlakken en wellicht nog het meest op sociaal vlak, omdat je net geen sociaal contact meer mag hebben behalve dan in je bubbel. Maar daar waar we op termijn op sociaal vlak langzamerhand terug naar het oude zullen gaan, is er een impact op langere termijn, in het bijzonder op economisch vlak. Hoewel nu tal van premies en andere zaken worden uitgekeerd voor bedrijven in moeilijkheden, zullen deze maatregelen toch onvoldoende zijn als de bedrijven zelf niet voldoende actie ondernemen. Er zijn al talloze acties ondernomen door bedrijven die hun product(en), dienst(en) en/of de manier waarop ze verdeeld worden, hebben aangepast. Maar gebeurt dit ook voldoende achter de schermen? Sinds mei kunnen we stellen dat bedrijven gestaag marketingbudgetten opkrikken en/of herstarten maar gezien de recente periode van veel kosten en weinig o